Statistieken

Artikelen bekeken hits
900885

Home

HoogwaterVluchtPlaatstelling Balgzand 23-9-2017

Tijdens deze telling werd duidelijk dat er nu veel beweging is in de wadvogels. Kort geleden nog algemene soorten als Regenwulp, Kleine Mantelmeeuw en Visdief zijn zo goed als geheel vertrokken, terwijl wintergasten als Rotgans (1250), Pijlstaart (1725) en Smient (2746) nu inmiddels in flinke aantallen aanwezig zijn. Ook Scholekster (3376), Bontbekplevier (857), Zilverplevier (1222), Kanoet (9362), Bonte Strandloper (17.068), Wulp (9050), Tureluur (2177) en Kokmeeuw (5579) waren algemeen deze dag.
pijlstaart, foto Leo Hofland

 

Aan opvallende Aantallen en schaarse soorten verder onder meer:

 

Kleine Zilverreiger (37), foto Leo Hofland

Lepelaar (338), Bruine Kiekendief (1), Slechtvalk (3), Drieteenstrandloper (59), Kleine Strandloper (5), Krombekstrandloper (25), IJsvogel (1), Oeverpieper (4)

en Baardman (2). foto Leo Hofland

Op zaterdag 23 september is de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Tim Zutt, Pierre van der Wielen en Rudy de Hoog. In totaal vertrouwden zij 67.871 vogels toe aan de tellijsten.