Statistieken

Artikelen bekeken hits
1001091

Home

HVP telling Balgzand 21-10-2017

Afgelopen zaterdag is de maandelijkse wadvogeltelling Balgzand uitgevoerd door Dirk Tanger, Rudy de Hoog en ondergetekende. Alhoewel buien het zicht soms wat bemoeilijkten was het verder een geslaagde telling met een gunstig tij. De Slikhoek zat helemaal afgeladen vol met steltlopers, waarbij met name Bonte Strandloper goed vertegenwoordigd was.
bonte strandloper, zomerkleed, foto Do van Dijck

Totaal telden we van deze soort deze dag bijna 86.000 vogels! Ook Kanoet (12.322) en Zilverplevier (4949) waren algemeen, terwijl Rosse Grutto (145) juist schaars was. Andere algemene soorten deze dag waren Bergeend (4282), Smient (3515), Scholekster (3872), Wulp (5196) en Tureluur (907).

 

Opvallend schaars waren deze telling de roofvogels: een zestal Torenvalken en van Buizerd en Slechtvalk slechts 1 exemplaar.

drieteenstrandloper, foto Leo Hofland

Aan opvallende soorten verder Kleine Zilverreiger (15), Lepelaar (8), Casarca (1), Middelste Zaagbek (30), Slechtvalk (1), Patrijs (11), Waterral (1), Drieteenstrandloper (7), Kleine Strandloper (1), Paarse Strandloper (1), IJslandse Grutto (6),

zwarte ruiter, foto Leo Hofland

Zwarte Ruiter (49), Groenpootruiter (19), Kleine Mantelmeeuw (1), Oeverpieper (9), Roodborsttapuit (1) en Baardman (8).

baardman, foto Leo Hofland

Roelf Hovinga